Blog

nondualiteit, advaita, direct waarnemen

Direct Experience

Direct Experience (afgekort DE) of Direct ervaren is een manier van dat wat is tegen het licht houden door vragen te stellen. De antwoorden mogen …