Blog

nondualiteit, advaita, direct waarnemen

Direct Experience

Direct Experience (afgekort DE) of Direct ervaren is een manier van dat wat is tegen het licht houden door vragen te stellen. De antwoorden mogen daarbij nooit gebaseerd zijn op andere gedachten, maar moeten beantwoord worden vanuit de directe ervaring in dit moment.

Enkele voorbeelden van zulke vragen:
Is er iemand die ervaart, of is diegene onderdeel van de ervaring?
Bestaat de ik waarover ik denk ook buiten die gedachte?